Preklopna vrata su idealna varijanta za maksimizovanje otvorenog prostora. Optimalno rešenje za odvajanje spoljašnje površine od unutrašnjeg, kao i sa pregradnim zidom. Maksimalna širina jedne ploče je 0,90 m, a težina 90 kg. Maksimalna visina je 2,80 m, a maksimalna ukupna širina je 12 m. Najluksuzniji restorani i hoteli u Evropi i Rusiji ponosno koriste BEMMAN klizna i harmonika (preklopna) vrata.

Prednosti BEMMAN preklopnih vrata:

Specifikacije