BEMANN unutrašnja vrata (klasična, zemlja, avantgardna …) sa ručkama i rezbarenjem bilo koje složenosti. Debljine panela od 40mm, 60mm ili 68mm, sa jednim ili dvostrukim zaptivačima, giljotinske zaptivke na donjoj ivici, integralni okvir, teleskopsko kućište i opcionalne dodatne dekorativne komponente (glave stupova, konzolni nosači …) Bemman vam pruža priliku da napravite vrata prema sopstvenoj ideji. Napravi vrata svojih snova!

Prednosti avant-garde unutrašnjih vrata:

Specifikacije